Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
153 54,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
126 44,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
121 42,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
83 29,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
35 12,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
34 12,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
28 9,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
27 9,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
22 7,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
13 4,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
13 4,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 2,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 2,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
7 2,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 1,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5 1,7%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
4 1,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 0,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 0,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy