Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
284 54,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
228 44,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
107 20,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
103 19,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
84 16,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
81 15,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
58 11,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
43 8,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
41 7,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
38 7,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
35 6,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
35 6,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
33 6,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32 6,1%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
30 5,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
29 5,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
22 4,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
22 4,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
21 4,0%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
21 4,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
19 3,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
16 3,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
16 3,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 2,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
13 2,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
11 2,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
10 1,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
9 1,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
9 1,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
9 1,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 1,3%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
7 1,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4 0,7%