Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
813 100,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
301 37,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
271 33,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
256 31,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
224 27,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
224 27,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
183 22,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
156 19,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
142 17,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
136 16,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
124 15,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
60 7,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
50 6,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
46 5,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
36 4,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
19 2,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
19 2,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
18 2,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
17 2,0%