Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
72 38,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
66 35,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
53 28,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
40 21,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 10,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
19 10,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
17 9,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 6,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
13 6,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
10 5,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
9 4,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 4,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
7 3,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
7 3,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 3,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 3,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
6 3,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 2,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 2,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 1,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 1,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
3 1,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 1,6%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 1,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 1,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
3 1,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 1,0%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 0,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,5%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 100,0%