Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
349 99,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
167 47,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
36 10,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
33 9,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 5,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
18 5,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
17 4,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
17 4,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
14 3,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 1,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 1,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
4 1,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 0,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 0,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,2%