Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
73 80,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
56 61,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 9,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,0%