Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
29 22,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
24 18,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
22 17,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
19 14,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
19 14,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 12,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
14 11,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
13 10,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 7,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
9 7,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 6,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
8 6,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
8 6,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 4,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 4,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 4,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 4,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 2,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 0,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy