Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
429 98,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
11 2,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 0,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,2%