Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
69 63,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
29 26,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
18 16,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
12 11,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 8,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 6,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
6 5,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
6 5,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 5,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 5,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 3,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy