Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
58 81,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
51 71,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
20 28,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
16 22,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 11,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 1,4%