Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
47 40,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
43 36,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
24 20,5%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
22 18,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 12,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
13 11,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 10,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 5,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 3,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 2,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy