Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
11 36,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 13,3%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
3 10,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 6,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 6,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 3,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 3,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 3,3%