Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
6 54,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 27,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 9,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 9,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 9,0%