Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
152 55,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
87 31,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
59 21,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
55 20,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
54 19,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
50 18,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
44 16,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
43 15,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
40 14,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
36 13,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
32 11,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
32 11,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
30 10,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
29 10,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
27 9,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
26 9,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
25 9,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
21 7,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
21 7,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
17 6,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
15 5,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
13 4,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
10 3,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 3,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 2,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 2,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 1,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 1,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 0,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 0,3%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy