Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
20 50,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
11 27,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
6 15,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 7,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 7,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 7,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 7,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 5,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 5,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 5,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 5,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 5,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 2,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 2,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu