Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
25 44,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
18 32,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
14 25,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
13 23,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
13 23,2%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
13 23,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 21,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 19,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 17,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
10 17,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
10 17,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 10,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 8,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 8,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 7,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 7,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 5,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3 5,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 5,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 3,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 3,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 3,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 1,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 1,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy