Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
105 43,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
91 37,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
72 29,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
53 21,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
46 19,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
43 17,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
36 14,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
34 14,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
29 12,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
23 9,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
19 7,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
17 7,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
15 6,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
13 5,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
12 4,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 3,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 3,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 2,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
6 2,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 2,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 1,6%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
4 1,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku