Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
35 44,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
24 30,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 16,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 15,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 10,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
8 10,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 8,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 6,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 5,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
4 5,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 3,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 2,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 2,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 2,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 2,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy