Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
87 34,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
79 31,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
65 26,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
60 24,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
55 22,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
48 19,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
32 12,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
27 10,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
26 10,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
23 9,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
20 8,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
19 7,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
14 5,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
11 4,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 2,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 1,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 1,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 1,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 1,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy