Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 34,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 28,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
8 22,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 14,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 8,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 5,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 5,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 2,8%