Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
11 73,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 20,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 13,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 13,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 6,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 6,6%