Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
33 18,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
31 17,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
24 13,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
22 12,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
15 8,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
14 7,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
13 7,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
13 7,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
12 6,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
11 6,2%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
9 5,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
9 5,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 5,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
8 4,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
8 4,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 4,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 3,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 3,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 2,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 2,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 2,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 2,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 2,2%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
3 1,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 1,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 1,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 1,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 0,5%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 0,5%