Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
80 55,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
41 28,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
27 18,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
26 17,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
26 17,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
24 16,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
22 15,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
17 11,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
17 11,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
13 8,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
12 8,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
12 8,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
11 7,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
10 6,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
9 6,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 4,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 3,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 3,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 2,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
4 2,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 1,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,3%