Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
205 94,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
172 79,6%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
134 62,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 3,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 2,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 2,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 0,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 0,4%