Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
4 66,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 33,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 16,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
692 99,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
195 28,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
84 12,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
80 11,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
79 11,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
49 7,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
39 5,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
37 5,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
35 5,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
24 3,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
21 3,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 2,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
17 2,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
16 2,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
15 2,1%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
14 2,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
13 1,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 1,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
7 1,0%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
6 0,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 0,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 0,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,1%