Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
115 30,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
111 29,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
106 27,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
104 27,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
103 26,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
90 23,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
79 20,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
79 20,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
70 18,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
64 16,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
44 11,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
28 7,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
22 5,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
22 5,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
21 5,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
19 4,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
18 4,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
18 4,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
9 2,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 2,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
9 2,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
8 2,0%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
7 1,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 1,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 1,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 1,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
4 1,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 0,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 0,7%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 0,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,2%