Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
280 73,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
92 24,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
22 5,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
19 4,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
19 4,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
17 4,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
16 4,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 3,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
15 3,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
14 3,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 3,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
11 2,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
10 2,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 2,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
6 1,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 1,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5 1,3%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 1,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 1,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 1,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 1,0%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
4 1,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 1,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 0,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 0,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 0,5%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 0,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 0,2%