Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
72 96,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 12,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 8,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 6,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 6,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 5,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 2,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 2,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 1,3%