Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
523 99,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
439 83,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
231 43,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
141 26,7%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
140 26,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
96 18,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
93 17,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
12 2,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
10 1,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 0,3%