Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
127 42,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
122 40,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
116 38,5%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
60 19,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
51 16,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
51 16,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
47 15,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
28 9,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
28 9,3%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
22 7,3%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
20 6,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
17 5,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
15 4,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
11 3,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
9 2,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 2,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 1,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 1,9%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
6 1,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 1,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 0,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 0,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 64,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 58,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
9 52,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 35,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 5,8%