Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
112 56,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
79 40,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
60 30,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
41 20,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 8,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
14 7,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
8 4,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 3,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 2,0%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 1,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 1,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy