Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
83 62,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
33 24,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
14 10,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
13 9,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
12 9,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
12 9,0%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
12 9,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
11 8,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
10 7,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 6,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 6,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 5,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
7 5,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 3,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 2,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 2,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
68 47,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
59 41,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
58 40,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 9,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
6 4,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 2,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 2,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 1,4%