Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
86 48,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
61 34,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
48 26,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
22 12,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
20 11,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
10 5,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
9 5,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
8 4,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 3,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 2,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
4 2,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
3 1,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 1,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy