Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
163 77,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
37 17,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
26 12,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
24 11,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
23 10,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
21 10,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
15 7,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14 6,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
13 6,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
10 4,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 4,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
9 4,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
8 3,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
7 3,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 2,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 2,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 1,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,4%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
3 1,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 0,9%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 0,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy