Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
60 65,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
30 32,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
18 19,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 3,2%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
3 3,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 2,1%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 1,0%