Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
11 44,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 36,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 24,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 12,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 8,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 8,0%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 4,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 4,0%