Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
194 83,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
115 49,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
91 39,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
52 22,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
37 15,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
35 15,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
34 14,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
23 9,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
20 8,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
18 7,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
18 7,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
15 6,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
14 6,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
11 4,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 3,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 0,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 0,4%