Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
68 74,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 14,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
13 14,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 14,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
8 8,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 6,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6 6,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 6,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 4,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 3,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 2,1%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 1,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 1,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 1,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 1,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 1,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy