Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
190 44,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
140 32,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
129 30,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
106 24,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
90 20,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
89 20,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
69 16,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
57 13,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
44 10,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
38 8,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
37 8,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
33 7,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
32 7,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
31 7,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
26 6,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
23 5,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
21 4,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
20 4,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
20 4,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
18 4,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
17 3,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
17 3,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
16 3,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
11 2,5%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
11 2,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
10 2,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
8 1,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 1,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 1,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 0,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 0,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 0,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy