Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
34 38,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
30 33,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 17,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
15 16,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
13 14,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 13,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 8,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 7,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
6 6,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 4,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 4,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 2,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 2,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,1%