Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
64 67,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
43 45,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
26 27,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 7,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 4,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 2,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 2,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 1,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 1,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 1,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy