Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
99 35,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
92 32,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
60 21,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
50 17,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
46 16,4%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
45 16,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
42 15,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
40 14,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
36 12,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
26 9,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
25 8,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
25 8,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
24 8,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
23 8,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
22 7,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
22 7,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 7,1%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
19 6,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
17 6,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
13 4,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
9 3,2%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
8 2,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
7 2,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 2,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
6 2,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 1,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 1,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 1,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 0,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 0,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 0,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy