Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
32 60,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
20 37,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
18 33,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
14 26,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
13 24,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 13,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 11,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 11,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 5,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 3,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy