Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
177 56,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
100 32,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
86 27,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
79 25,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
68 21,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
61 19,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
53 16,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
41 13,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
39 12,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
37 11,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
37 11,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
36 11,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
31 9,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
30 9,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
29 9,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
25 8,0%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
24 7,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
21 6,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
7 2,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 2,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 1,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy