Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
66 54,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
22 18,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
17 13,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 9,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 5,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 4,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 3,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
4 3,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 3,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
4 3,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 2,4%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 2,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 2,4%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,8%