Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
143 65,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
41 18,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
16 7,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
15 6,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 5,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
11 5,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 3,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 0,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,4%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,4%