Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
129 36,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
119 33,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
115 32,2%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
91 25,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
87 24,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
62 17,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
46 12,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
23 6,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
21 5,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
20 5,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
19 5,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
17 4,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
16 4,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 4,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
16 4,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
8 2,2%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
8 2,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 1,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 1,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 1,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 1,1%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
4 1,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 0,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 0,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 0,8%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
3 0,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 0,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 0,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 63,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 36,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
3 27,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 18,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 9,0%