Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
82 47,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
69 40,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
45 26,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
33 19,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
18 10,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
15 8,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
12 7,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 5,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 4,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 4,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 3,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 3,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 1,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 1,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 1,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,5%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,5%