Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 24   Produkty chemiczne
83 48,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
47 27,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
40 23,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
36 20,9%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
28 16,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
16 9,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
14 8,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
11 6,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
10 5,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 5,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 2,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 2,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 1,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,5%