Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
129 59,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
56 25,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
46 21,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
34 15,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
21 9,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
18 8,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
17 7,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
17 7,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
17 7,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
15 6,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
15 6,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
14 6,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
14 6,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 5,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 4,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
8 3,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 3,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 2,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
4 1,8%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 1,3%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,4%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy